İstatiksel Analiz ve Raporlama Birimi
07 Eylül 2018

İstatistiksel Analiz ve Raporlama Birimi

  1. Toplanan tüm verilerin doğru ve daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli olan her türlü tablo, grafik, bilgi notu vb. raporların hazırlanması, güncel tutulması ve paylaşılmasından,
  2. Kurum istatistiklerinin uluslararası sağlık istatistiklerine uygun olacak şekilde üretilmesinden ve üretilen ulusal/uluslararası sağlık istatistiklerinin kalite açısından güvenilirliğinin ve geçerliliğinin kontrol edilerek, güncel tutulmasından,
  3. Veri analiz teknikleri ile sağlık politikalarının belirlenmesine yönelik bilgi desteğinin sağlanmasından,
  4. Sağlık  araştırmaları  için  gerekli  örneklemin  belirlenmesi,  araştırmanın  planlanması gibi teknik ön hazırlık faaliyetlerinin yürütülmesinden,
  5. Araştırma raporu yazılmasından, örnekleme işleminin yapılmasından, araştırma değişkenlerinin saptanmasından ve bunlara ilişkin işlemlerin yürütülmesinden,
  6. Başkan Yardımcılıkları istatistiksel faaliyetlerinin yürütülmesinin organizasyonu ve uygulanmasını sağlayarak ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar yapılmasından, sağlık politikalarını destekleyici bilgi sağlanmasından,

Sorumludur.