MHRS Birimi
06 Kasım 2019

MHRS Birimi

  1. Sağlık Tesislerinde MHRS ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin koordinasyonundan, kontrolü, düzenlenmesi ve planlanmasından,
  2. Hekim çalışma programlarının yeterli gün ve kapasitede sisteme tanımlanmasından, randevu    alımına uygunluğunun denetlenmesinden, tespit edilen sorunların değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve çözümlenmesinden,
  3. Sağlık tesislerinde MHRS hizmetlerinin aktif, etkin ve verimli sunumunun sağlanması yönünde vatandaşların ve hekimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yenileme ve geliştime çalışmalarından,
  4. MHRS hizmetlerine yönelik sağlık tesisleri ve Bakanlığımızın ilgili birimleri ile gerekli iletişim ve koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanmasından,
  5. Hastanelerde randevu süreçlerine dair raporlama, analiz ve değerlendirme çalışmalarından,
  6. MHRS kullanımı ve uygulamalarına dair bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinden,

Sorumludur.