Stratejik Yönetim Birimi
07 Eylül 2018

Stratejik Yönetim Birimi

 1. Bakanlığımızın stratejik plan ve performans programı çalışmalarının yapılmasında ve izlenmesinde Genel Müdürlüğümüzün hizmet birimlerinin koordinasyonunu sağlanmasından,
 2. Bakanlığımızın iç kontrol eylemleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesinde Genel Müdürlüğümüzün hizmet birimlerinin koordinasyonunun sağlanmasından,
 3. Bakanlığımızın faaliyet raporlarının hazırlanması sürecinde Genel Müdürlüğümüzün hizmet birimlerinin ve sağlık tesislerinin faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmekten,
 4. Başbakanlıkça takip edilen Çeyrek Planlarda yer alan Genel Müdürlüğümüz hizmet birimlerinin eylemlerini koordine etmekten,
 5. Hükümetin 2. 3. 100 günlük icraatları gibi periyodik çalışmalarda Genel Müdürlüğümüz hizmet birimlerinin sorumluluğundaki icraatları koordine etmekten,
 6. Bakanlığımızın icraatları ve hedefleri ile ilgili konularda Genel Müdürlüğümüz hizmet birimlerinin çalışmalarını koordine etmekten,
 7. Bakanlığımızın 75. Yıl, 100. Yıl gibi Etkinliklerine yönelik Genel Müdürlüğümüz hizmet birimlerinin eylemlerini koordine etmekten,
 8. Kalkınma Bakanlığı Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planına yönelik Genel Müdürlüğümüz hizmet birimlerinin eylemlerini koordine etmekten,
 9. Kalkınma Bakanlığının Öncelikli Dönüşüm Programları uygulama, izleme ve değerlendirmesi çalışmalarındaki Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Eylem Planlarına yönelik Genel Müdürlüğümüz hizmet birimlerinin çalışmalarını koordine etmekten,
 10. Sağlık Bakanlığı Yılı Programı Tedbir ve Tekliflerine yönelik Genel Müdürlüğümüz hizmet birimlerinin çalışmalarını koordine etmekten,
 11. Sayıştay Başkanlığının Denetimleri kapsamında Genel Müdürlüğümüz hizmet birimlerinin çalışmalarını koordine etmekten,
 12. Kavram Belgesi çalışmalarında Genel Müdürlüğümüz hizmet birimlerinin çalışmalarını koordine etmekten,
 13. Bakanlığımız Birim Amirleri Toplantı gündemlerine esas olmak üzere Genel Müdürlüğümüz hizmet birimlerinin koordinasyonunu sağlamasından,

Sorumludur.