Araştırma, Planlama ve İzleme Birimi
07 Eylül 2018

Araştırma Planlama ve İzleme Birimi

  1. Kurum tarafından talep edilen belirli stratejik verilerin takip edilmesinden,
  2. Yapılan raporlama faaliyetleri ile ilgili olarak birlik ve sağlık tesisleri bazında karşılaştırmalarının yapılması ve yayınlanmasından,
  3. İstatistik, analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucu elde edilen sonuçların takip edilmesi ve gerekli iyileştirmeye yönelik çalışmaların yürütülmesinden,
  4. İstatistiksel araştırma planlamalarının yapılması, uygulama ve takiplerinin yapılmasından,
  5. İstatistik, analiz ve raporlama alanında eğitim, toplantı, çalıştay, kongre vb. faaliyetlerin planlanması ve verilmesinden,
  6. Kuruma gelen istatistiki veri taleplerinin (Özel veya tüzel kişiler tarafından) değerlendirilmesi,USVS Komisyon toplantılarının düzenlenmesinden,
  7. TÜİK, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) gibi ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşların ülkenin sağlık verileri ile ilgili yayınlarının takip edilmesinden, geribildirimde bulunulmasından,
  8. Kurumun ihtiyaç duyuduğu alanlarda araştırma projeleri geliştirilmesinden ve sağlık hizmetleri ile ilgili projeksiyonlar yapmak veya yaptırmaktan,

Sorumludur.


  TELEFON NUMARALARI                  
+90 312 565 0667 dahili: 30667