Performans Programları
01 Ekim 2019

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.Kurumumuz Performans Programları yıllar itibari ile aşağıda yer almaktadır.


2017 Yili Performans Programi Izleme Ekibi_13.xlsx

2018 Yili Performans Programi Sunumu_14.pptx
2017 Yili Performans Programi Hedefleri, Göstergeleri ve Ilgili Daire Baskanliklari_12.xlsx
Türkiye Kamu hastaneleri Kurumu Performans Programi Sunumu_6.pptx
2018 Yili Performans Programi Doldurulacak Tablolar_16.xls
2016 Yili Performans Programi Hedefleri, Göstergeleri ve Ilgili Daire Baskanliklari_11.xlsx
Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018.pdf
2018 Yılı Performans Programı Toplantı Çizelgesi.xlsx
Kalkınma Bakanlığı Orta Vadeli Program 2017-2019.pdf
2018 Yılı Performans Programı Üst Yazısı.pdf
Performans Programı Hazırlama Takvimi.pdf
Performans Programı Hazırlama Rehberi.pdf
Maliye Bakanlığı Orta Vadeli Mali Plan 2017-2019.pdf
Maliye Bakanlığı Orta Vadeli Mali Plan 2016-2018.pdf
65.Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı.pdf