Kamu Sağlık Alım İstatistikleri
09 Ekim 2018

Kamu Sağlık Alım İstatistikleri

11.09.2014

Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan “2013 Yılı Kamu Alımları İzleme Raporu”, kamu alımlarına ilişkin ihale sonuç, ilan, şikâyet, Kurul kararları, teyit, yasaklama istatistiklerini kapsamaktadır.

            Bu raporda Bakanlığımıza ilişkin şu veriler göze çarpmaktadır:

v  2013 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 10.742 adet kamu alımı yapılmış olup, bu alımların tutarı 6.34 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

v  İhaleyi gerçekleştiren en üst idare bazında Kurul tarafından alınan uyuşmazlık karar sayısı Sağlık Bakanlığı için 1.066 olup, bu rakam Kurul tarafından alınan uyuşmazlık kararlarının % 21,15’inin Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ihalelere ilişkin olduğunu göstermektedir.

v  İhaleyi gerçekleştiren en üst idare bazında alınan teyit sayısı dikkate alındığında Sağlık Bakanlığı 17.340 ihale için 309.137 teyit başvurusunda (%22,94) bulunarak ilk sırada yer almıştır.

v  Sağlık Bakanlığının KİB’de yayımlanan toplam ihale sayısı 10.868’dir.

v  Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ihalelere yönelik, Kamu İhale Kurumu tarafından 1.093 adet şikâyet incelemesinde bulunulmuştur.

v  Sağlık Bakanlığı tarafından ihalelerden yasaklananların sayısı 412’dir