Genel Sağlık İstatistikleri-Özet Bilgiler
09 Ekim 2018

Genel Sağlık İstatistikleri-Özet Bilgiler

05.01.2015

Demografik veriler yanında sağlık tesislerinin hizmet sunumu, fiziksel altyapı, sağlık insangücü,  özellikli sağlık hizmet göstergeleri vb. bilgileri içeren “Genel Sağlık İstatistikleri-Özet Bilgiler” web uygulamasına ulaşmak için tıklayınız.