Sağlık Ar-Ge Faaliyetleri Için Ayrılan Ödenek ve Harcamalar
09 Ekim 2018

Sağlık Ar-Ge Faaliyetleri Için Ayrılan Ödenek ve Harcamalar

01.08.2017

Merkezi Yönetim Bütçesinden Sağlık Ar-Ge Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar, 2017

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre [Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması (NABS)] sınıflandırıldığında, 2017 yılı için en çok ödenek % 36 ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu % 21,2 ile savunma, % 9,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, % 6,6 ile eğitim, % 6,3 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar ve % 5,3 ile tarım takip etti.

Merkezi yönetim bütçesinden Sağlık Ar-Ge Faaliyetleri için tahsis edilen ödenek miktarı 2017 yılında 245 milyon liranın üzerine çıkarak toplam içindeki oranı uzun bir aradan sonra % 3 olarak gerçekleşmiştir.