Hanehalkı Sağlık Tüketim Harcaması, 2016
09 Ekim 2018

Hanehalkı Sağlık Tüketim Harcaması, 2016

04.08.2017

Hanehalkı Sağlık Tüketim Harcaması, 2016

Hanehalkı bütçe araştırmasının 2016 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde % 2 ile sağlık en düşük payı almıştır. Geçen yıla göre değişmeyen bu oran, hanehalkı başına aylık harcama 67 Türk lirası olarak gerçekleşmiştir. 

Uluslararası ölçekte hanehalkı nihai tüketim harcamaları içinde cepten yapılan sağlık harcamalarının oranına ulaşılan en son yıl verilerine göre bakıldığında ise; AB ortalaması % 2,3 iken, Türkiye ortalaması % 1,3 olarak hesaplanmıştır.  

1.png
2.png

Kaynak: TÜİK Haber Bültenleri ve Health at a Glance: Europe 2016, OECD.