Taburcu ve Ortalama Kalış Istatistikleri 2017, Oecd
09 Ekim 2018

Taburcu ve Ortalama Kalış Istatistikleri 2017, Oecd

04.08.2017

Taburcu ve Ortalama Kalış İstatistikleri 2017, OECD

OECD ülkeleri arasında karşılaştırmalı olarak taburcu sayıları, ortalama yatış günü, tekil spontan doğum ve akut miyokard enfarktüs (MI) için ortalama kalış gün sayılarına bakıldığında; Türkiye’de 100 bin kişi başına düşen tabucu sayısının 2000 yılında 7.712 iken düzenli olarak artarak 2015 yılında 17.115 kişiye ulaştığı görülmektedir. OECD ortalaması ise 15.687’dir. 
3.png

Not: Hastane taburcu sayısı tedavi yapıldıktan sonra hastaneden ayrılan hastaların sayısını (hayatını kaybedenler dâhil) göstermektedir. Hastanede en az bir gece kalmış bir hastaları kapsamaktadır. 1 günden az yatışlar, rehabilitasyon hizmetleri, uzun dönem bakımları ve palyatif bakım hizmetleri kapsam dışındadır. 

Ortalama süresi (ALOS) hizmet etkinliğinin bir göstergesi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. ALOS, hastaların hastanede geçirdiği ortalama gün sayısını göstermektedir. Kısa bir süre hasta yatışları, taburcu başına düşen maliyeti düşürürken, ayaktan tedavi hizmetlerinin artmasına sağlamaktadır. Türkiye OECD ülkeleri arasında en düşük gün sayısına sahip ülkedir. Ortalama kalış günü 2000-2015 yılları arası 5,9’dan 3,9’a düşmüştür.

4.png

Tekli spontan normal doğum ve akut miyokard enfarktüsü (MI) için ortalama kalış gün sürelerine bakıldığında; OECD ortalamasının sırasıyla 2,9 ve 6,5 olduğu görülmektedir. 2015 yılında Türkiye, tekli spontan normal doğum hastalarının ortalama 1,4 gün hastanede kalmaları ile en kısa yatış süresine sahip ikinci ülke olmuştur. Bu duruma paralel olarak MI hastaları ise ortalama 4,8 gün süreyle yatarak tedavi edilmektedir.

5.png


6.png