MHRS Hizmet Raporu 2017
13 Ekim 2020

Ülkemizde 2010 yılından bu yana uygulanmakta olan MHRS’ ye vatandaşlarımızın ilgisi her geçen yıl artmış ve artan ilgiye cevap verme gayretlerimiz de katlanarak devam etmiştir. 2017 yılını geride bıraktığımızda 120 milyonun üzerinde randevu hacmine ulaşarak hizmette büyük bir ivme kazandığımızı görmekteyiz. 2017 yılında polikliniklerde muayene olan her üç vatandaşımızdan biri randevu alarak muayenelerini olmuştur. 40 binin üzerinde hekimimiz ise polikliniklerde randevulu hizmet vermiştir.

 

Sağlık tesislerimizde MHRS’nin uygulamadaki başarısını artırarak, daha ferah ve sakin ortamlarda sağlık hizmeti sunabilmeyi, vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız nezdinde memnuniyeti artırmayı, hizmet sunumu kalitesiyle Dünya’da örnek model olmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda hizmetleri etkin ve verimli kılmak adına 2017 yılında MHRS kullanım durumu başta çağrı istatistikleri, kapasite ve doluluk oranları olmak üzere genel olarak ve il/hastane düzeyinde analiz edilerek bu çalışma hazırlanmıştır.

MHRS- 2017 HIZMET RAPORU_2.pdf