Kamu Hastaneleri İstatistik Raporu - 2017
13 Ekim 2020

Kamu Hastaneleri İstatistik Raporu – 2017

25.06.2018

            Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kamu Hastaneleri İstatistik Raporu – 2017” adlı çalışmamız yayınlanmıştır. Bu rapor, Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde verilen hizmetler hakkında kamuoyunu ve ilgili kurumları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Resmi istatistikleri yansıtmamakla birlikte;

·         Kurumlar arası karşılaştırmalı analiz yapabilme,

·         Sağlık plan ve programlarının oluşturulmasında rehber olabilme,

·         Araştırma yapmak isteyen akademisyenler, doktora ve yüksek lisans öğrencilerine kaynak olabilme,

·         Sağlık sektöründe yer alan firmalar için önemli bir referans olabilme,

niteliğindedir.

            Verilen hizmetler hem nicelik hem de nitelik bakımından;

·         İl bazlı,

·         Hastane bazlı

·         Rol bazlı,

·         Branş bazlı,

analiz edilerek yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu detaylar sayesinde hem vatandaş hangi sağlık tesisinde hangi hizmeti alacağını görebilecek hem de sağlık yöneticileri kendilerini benzer sağlık tesisleriyle mukayese ederek hizmet kalitesini arttırma hususunda kararlar alabilecektir.

Bu çalışma, daha önce yapılan çalışmalardan ve 2014 yılında yayımlanan, fiziki olarak da basılan “Kamu Hastaneleri İstatistik Yıllığı – 2014” çalışmasından farklı yönlere de değinerek daha kapsamlı bir çalışma hüviyetini kazanmıştır. 2017 verileriyle hazırlanan bu kitapta bulunan;

  1. “Gruplara Göre Ameliyat İşlem Sayıları”
  2. “Her Branşta İlk 100 Hastane”
  3. “İlaç ve Medikal Malzemeler Stok Analizleri”

bölümleri, daha önceki yayınlarda olmayıp ilk kez değinilen hususlar olarak dikkat çekmektedir.

“Gruplara Göre Ameliyat İşlem Sayıları” bölümünde, genel toplam ameliyat sayılarının detayına girilmiş, gruplarına göre ameliyat işlemlerinden en fazla yapılan işlemler detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

            “Her Branşta İlk 100 Hastane” bölümünde ise, kitapta sunulan genel hizmet bilgilerinin branş ve hastane bazlı detayına inilerek, her sağlık tesisi, kendi rolünde diğer sağlık tesisleri ile karşılaştırma ve hizmetlerini iyileştirme hususunda farkındalık sahibi olmaya sevk edilmiştir. En fazla başvuru yapılan 26 tıp branşında en çok başvuru alan ilk 100’er hastane listelenmiş, hastane rollerine göre tüm sağlık tesislerinin genel hizmet bilgileri belirtilmiştir.

“İlaç ve Medikal Malzemeler Stok Analizleri” bölümünde, Bakanlığımız MKYS veri tabanındaki veriler esas alınarak, ilaç ve tıbbi malzemeler hususlarında detaylı tüketim verileri ve bu tüketime bağlı olarak yapılan harcama değerlerine ilişkin, hastane ve rol bazlı olmak üzere bilgiler belirtilmiştir.

ÇKYS, MKYS, TSİM, USS ve diğer veritabanları kullanılarak hazırlanan raporun gösterilen özene rağmen olabilecek hatalarını khgm.istatistik@saglik.gov.tr mail adresine iletmeniz çalışmamıza katkı sağlayacaktır.

Not: Resmi istatistikler için Bakanlığımız tarafından yayımlanan Sağlık İstatistik Yıllığı’ndaki verilerin dikkate alınması gerekmektedir.


Kamu Hastaneleri İstatistik Raporu – 2017.pdf