TARİHÇE
28 Eylül 2018MHRS Uygulamasından önce pek çok hastane kendi bünyesinde randevu sistemi kullanmakta idi. MHRS ile Kamu Hastanelerindeki randevulu poliklinik hizmetlerinin tek bir merkezden yürütülmesi planlanmıştır. Dünyada bölgesel düzeyde benzer örnekleri bulunmakla beraber, ülke genelinde tek bir merkezden yürütülen ilk hekim randevu sistemidir.
AB nin kabul ettiği 20 temel Kamu hizmetlerinden biri olan MHRS, 2010 yılında Erzurum ve Kayseri illerinde pilot uygulama olarak başlatılmıştır. MHRS işleyişinin nasıl olacağı ve ilerlemede öne çıkacak engeller tespit edilerek eksikliklerin gün geçtikçe tamamlanması amaçlanmıştır. Zamanla yeni iller MHRS kapsamına alınmış; nihayet 2012 Mart ayı itibari ile İstanbul dâhil 81 ilde MHRS hizmet vermeye başlamıştır.
Bu uygulamanın tüm Türkiye de sağlıklı biçimde devam edebilmesi için yazılı belgeye ihtiyaç duyularak 2012 Mayıs ayında MHRS Usul ve Esaslarına Yönelik Yönerge yayınlanmıştır. Yönerge ile MHRS nin Sağlık kurumlarında işletilme esasları ve yöneticilerin ve sağlık çalışanlarının sorumluluk alanları belirlenmiştir.
1 Temmuz 2013 yılı itibarı ile aile hekimleri de sisteme dâhil edilerek MHRS nin uygulama alanı genişletilmiştir.
MHRS Uygulaması, vatandaşlarımızın, sağlık kurumlarının öneri ve talepleri de değerlendirilerek sürekli yenilenmekte ve geliştirilmektedir. Böylelikle sorunlar giderilmeğe ve daha iyiye ulaşılmaya çalışılmaktadır.