MHRS Değerlendirme Toplantısı, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat.
01 Kasım 2018

KAYSERİ, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE, SİVAS, YOZGAT İLLERİ MHRS DEĞERLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA

                                                          

          1 Kasım 2018 tarihinde Kayseri ilinde; Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerinin katılımı ile "2018 Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" kapsamında “MHRS Değerlendirme Oturumu” düzenlenecektir.Söz konusu illerde MHRS uygulamalarına dair analiz ve değerlendirmelerde bulunulacak olup illerin sorunları görüşülecektir. Aynı oturumda “E-reçete, İl Dışı Sevkler, Laboratuvar ve Radyolojik Tetkiklere” dair bilgilendirme ve değerlendirme yapılacaktır.