İç Kontrol Sistemi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve İşleyişine İlişkin Eğitim Gerçekleştirildi
24 Mart 2022

ic_kontrol_egitim_istatistik_db_24_03_22_versiyon_3.png

Genel Müdürlüğümüz İç Kontrol Birimi tarafından 22-23 Mart 2022 tarihlerinde “İç Kontrol Sistemi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve İşleyişine İlişkin Eğitim” gerçekleştirildi.

İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanımız Endam AKSU’nun açılış konuşmasını yaptığı eğitime, Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Sistemi Uyumlaştırma Birim Sorumlusu Gülgün EĞRİÇAYIR, İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Birim Sorumlusu Tülay ÇEÇE ve Genel Müdürlüğümüz İç Kontrol Birim Sorumlusu Özgür YETGİNLİOĞLU sunumları ile katkı sağlamıştır.

Bakanlık İç Denetçisi Abdulkadir GÜLKURUSU’nun da İç Kontrol çalıșmaları hakkında bilgilerini aktardığı eğitimde, Genel Müdürlüğümüz personeline Bakanlığımız İç Kontrol Eylem Planı, İç Kontrolün Önemi, İç Kontrol Süreçleri ve Genel Müdürlüğümüz İç Kontrol çalışmaları konularında bilgilendirme yapılmış olup personelin farkındalığı artırılmıştır.

  • ic_kontrol_egitimi_24_03_2022_8.png
  • ic_kontrol_egitimi_24_03_2022_7.png
  • ic_kontrol_egitimi_24_03_2022_2.png
  • ic_kontrol_egitimi_24_03_2022_1.png
  • ic_kontrol_egitimi_24_03_2022_6.png
  • ic_kontrol_egitimi_24_03_2022_4.png
  • ic_kontrol_egitimi_24_03_2022_5.png
  • ic_kontrol_egitimi_24_03_2022_3.png