İç Kontrol Sistemi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve İşleyişine İlişkin Eğitim Gerçekleştirildi

24 Mart 2022